FAQ stages

Veelgestelde vragen over onze stages

Ben je geïnteresseerd in een stage bij Infrabel, maar zit je nog met enkele vragen? Bekijk dan zeker hieronder onze FAQ (veelgestelde vragen) van zowel studenten en scholen.

Hoe solliciteer ik voor een stage?

Al onze stages kan je onderaan onze pagina « Stages en studentenjobs » terugvinden. Heb je een stage gevonden die je aanstaat? Maak een profiel aan, laat je gegevens achter en dan nemen we contact met je op.

Er is geen stage op jullie website die geschikt lijkt voor mij, wat kan ik nu doen?

Geen nood, zoals aangegeven op onze website kunnen studenten steeds vrijblijvend een open applicatie versturen naar volgend mailadres: talent@infrabel.be. Op basis van jouw profiel bekijken we de mogelijkheden. Indien we een stage vinden die matcht, nemen we contact met jou op.

Kan je een observatiestage lopen bij Infrabel? Zoja, hoe kan ik solliciteren?

Infrabel biedt een breed scala aan verschillende soorten stages, afhankelijk van de regio en materie waarin je geïnteresseerd bent. Observatiestages zijn mogelijk, maar dit voor een minimumperiode van 2 weken. Je kan hiervoor een aanvraag indienen via ons algemeen e-mailadres.

Biedt Infrabel betaalde stages aan?

Infrabel biedt geen betaalde stages aan. Er is wel de mogelijkheid tot alternerend of duaal leren. Je kan over duaal leren meer info opvragen via talent@infrabel.be.

Welke stappen moet ik allemaal doorlopen om in aanmerking te komen voor een stage?

Eerst en vooral is het belangrijk dat je voor een stageplaats solliciteert, dit kan een specifieke stageplaats zijn op onze website of een open applicatie. Nadien word je door HR Rail (juridische werkgever van Infrabel) gecontacteerd om de selectieprocedure te doorlopen. De selectieprocedure kan beperkt blijven tot een telefonisch gesprek, maar er kan ook bijkomend een fysiek of digitaal gesprek ingepland worden.

Hoera ik ben geaccepteerd als stagiair(e). Wat nu?

Proficiat! HR Rail zal nog enkele gegevens van je vragen om je stagecontract in orde te maken, zoals:

  • kopie van jouw identiteitskaart
  • de stageovereenkomst van jouw school met de exacte start- en einddatum
  • een neutrale foto van jezelf (voor eventuele badge)

Wie moet het stagecontract ondertekenen (contract en addendum)?

  • Stagecontract (school): eenmaal goedgekeurd door HR Rail en Infrabel, wordt dit ondertekend teruggestuurd naar de stagiair(e).
  • Addendum (Infrabel): dit document dient zowel door de stagiair(e) als de school ondertekend te worden. Het is de verantwoordelijkheid van de stagiair(e) om dit aan de school te bezorgen. 
  • Opgelet, indien de stagiair(e) minderjarig is dienen de documenten ook steeds door één ouder of wettelijke vertegenwoordiger ondertekend te worden. 

Wat is de uiterste datum om de nodige documenten terug te sturen naar Infrabel?

De persoonlijke documenten van de stagiair(e) voor de opmaak van de stageovereenkomst dienen binnen maximaal 5 werkdagen aan HR Rail bezorgd te worden. Het (ondertekende) stagecontract dient uiterlijk 2 weken vóór de opstartdatum van de stage aan HR Rail bezorgd te worden. Indien wij deze documenten niet tijdig ontvangen, kunnen we niet garanderen dat de stage van start zal gaan op de gewenste datum.

Wat is de minimale/maximale duur van een stage?

Een stage bij Infrabel kan minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar duren.

Waarom vraagt Infrabel het vertrekstation van de stagiair(e) op?

Indien je stage loopt bij Infrabel heb je recht op een gratis treinabonnement voor je woon-stage traject. Opgelet, beslis je ervoor om met de wagen of met een ander transportmiddel naar je stageplaats te komen, dan wordt hier geen vergoeding voor voorzien. 

Wat zijn de voordelen van een stage bij Infrabel?

Een stage is een goede manier om veel bij te leren, zeker in specifieke markten zoals de spoorwegwereld. Binnen Infrabel zijn we altijd op zoek naar jong talent, daarom geven we graag iedereen de kans om praktijkervaring bij ons te komen opdoen, ongeacht je interessedomein. Heb je je stage als positief ervaren en is het voor zowel jou en Infrabel een match? Dan kan er samen voor een jobaanbieding gekeken worden.

Waar vindt de stage precies plaats en hoe ziet het uurrooster eruit?

De werkplaats en het uurrooster van jouw stage wordt steeds met jou afgestemd en besproken met de stagebegeleider. Je uren zijn natuurlijk afhankelijk van het type stage waarvoor je hebt gekozen (vb. technische stage, optie shiften of administratieve stage, 8-to-5). We proberen alvast om steeds een stageplaats zo dicht mogelijk bij jouw woonplaats aan te bieden. Indien de stage het toelaat kan er in sommige gevallen ook geopteerd worden voor flexibiliteit naar thuiswerk. 

Moet ik voor aanvang van een technische stage een medisch onderzoek ondergaan?

Voor al onze stages dien je geen medisch onderzoek te ondergaan.

Moet je je eigen materiaal meebrengen of stelt Infrabel dit ter beschikking?

Het materiaal dat je nodig hebt om jouw stage goed uit te voeren, wordt steeds door Infrabel voorzien. Dit kan gaan over het gebruik van een veiligheidsuitrusting of gereedschap tot het gebruik van een computer.

Kan ik stage lopen bij Infrabel als ik buiten België studeer?

Ja, maar er wordt wel voorrang gegeven aan studenten die in België studeren en het is een vereist om één van beide landstalen, Nederlands of Frans, te beheersen.

Zijn stages bij Infrabel geschikt voor studenten met een beperking?

Infrabel zet dagelijks in op inclusiviteit en diversiteit. Daarom zal een beperking voor het merendeel van onze stages geen probleem vormen, tenzij dit om veiligheidsreden niet toegelaten wordt. Indien de stage het toelaat, kan er steeds een aanpassing aangevraagd worden via talent@infrabel.be.

Zijn de stages 100% ter plaatsen of is er de mogelijkheid tot telewerk?

Indien de stage het toelaat en er een akkoord is met de stagebegeleider, is telewerk zeker een mogelijkheid.

Is het mogelijk om de stagedagen over meerdere maanden te spreiden of moeten ze elkaar opvolgen?

Indien de stage het toelaat en er een akkoord is met de stagebegeleider, is dit zeker een mogelijkheid.

Wat is de evaluatieprocedure voor stages?

Eenmaal de stage op zijn einde loopt (of reeds is afgerond) kan de schoolmentor contact opnemen met de stagebegeleider van Infrabel om de eindevaluatie van de student te doorlopen. De stagebegeleider probeert ook steeds tussendoor feedback te voorzien aan de stagiair(e) rond het verloop van zijn/haar stage. De stagiair(e) kan ook steeds feedback opvragen aan de schoolmentor of stagebegeleider (tussendoor, of op het einde van de stage). Heb je je stage als positief ervaren en is het voor zowel jou en Infrabel een match? Dan kan er samen voor een jobaanbieding gekeken worden.

Wie is de voornaamste contactpersoon tijdens de stage bij Infrabel en kan er contact genomen worden bij problemen?

In eerste instantie is dit de aangestelde stagebegeleider. Deze persoon staat in voor jouw begeleiding tijdens de stage, dus bij vragen of problemen kan je hier steeds bij terecht. Vanuit Human Resources (HR) voorzien we ook ondersteuning en staat we steeds beschikbaar via talent@infrabel.be.

Vragen omtrent de administratieve kant van de stage (zoals het stagecontract) kunnen gesteld worden aan HR Rail, je kan hen contacteren via het volgende e-mailadres.

Waarom voorziet Infrabel een addendum als er reeds een stageovereenkomst is?

Hoewel er al een stageovereenkomst is gesloten tussen de stagiair en de onderwijsinstelling, is de stagegever eveneens een bij de stage betrokken partij. De stagegever is vaak een onderneming, actief binnen de maatschappij, dat onderworpen is aan specifieke regelgeving van toepassing op zijn onderneming en zijn bedrijfsactiviteiten. Zo is Infrabel niet alleen onderworpen aan de regelgeving op gebied van onderwijs, maar ook aan de spoorwegregelgeving, de regelgeving inzake welzijn op het werk, de regelgeving inzake overheidsopdrachten, enz. De stageovereenkomst van de onderwijsinstelling alleen is daarom niet voldoende. De inhoud van het addendum preciseert enkel de specifieke regels die van toepassing zijn, zowel in het algemeen als in het bijzonder vanuit de positie van de onderneming - stagegever, i.c. Infrabel, op alle stages die worden uitgevoerd in zijn installaties, met name : op gebied van verzekering, veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens.

Wat is een ‘clausule afstand van verhaal’ en waarom wordt deze clausule voorzien in het addendum?

De clausule ‘afstand van verhaal’ in ons addendum is een wederzijds werkende clausule en houdt in dat partijen (betrokken bij de stageovereenkomst) in geval van schade afstand doen van elk verhaal/regres/schadevordering ten opzichte van elkaar, behalve in bepaalde gevallen beschreven in het addendum. De stagiair en de stagementor van de Onderwijsinstelling worden reeds beschermd door een wettelijk bepaalde ‘beperking van verhaal’ (behalve in geval van opzettelijke fout/bedrog, ernstige fout en gebruikelijk/herhaaldelijk lichte fout in hun hoofde). Het doel van deze clausule in het addendum bestaat er derhalve in om een evenwichtige rechtsverhouding voor alle betrokken partijen bij de stageovereenkomst te creëren. Infrabel draagt de schade veroorzaakt aan een derde die zou voortvloeien uit een "gewone" fout van de stagiair. De onderwijsinstelling draagt het lichamelijk letsel dat de stagiair overkomt in toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. Dit geldt behalve in geval van opzettelijke fout/bedrog, ernstige fout of gebruikelijk/herhaaldelijk lichte fout.

Bij wie kan de school terecht met vragen, als ze de officiële documenten van Infrabel niet goedkeurt?

Indien HR Rail niet kan beantwoorden aan hele specifieke vragen omtrent het stagecontract, verwijzen we je graag door naar het HR team van Infrabel dat verantwoordelijk is voor de stages. Je kan dit team bereiken via talent@infrabel.be.

Zoekresultaten voor "". Pagina 1 van 1, resultaten 1 t/m 9 van 9
Titel Sort descending Plaats Domein
Herstel
Stage ICT - Webgui to replace Fat Client Planning Tool
Stage ICT - Webgui to replace Fat Client Planning Tool Brussel-Zuid/Bruxelles-Midi, BE Student
Brussel-Zuid/Bruxelles-Midi, BE Student
Stage ICT - SAP Return Application Generative AI Data Augmentation Brussel-Zuid/Bruxelles-Midi, BE Student
Stage ICT - Chapter Management
Stage ICT - Chapter Management Brussel/Bruxelles, BE Student
Brussel/Bruxelles, BE Student
Stage ICT - Capability Management
Stage ICT - Capability Management Brussel/Bruxelles, BE Student
Brussel/Bruxelles, BE Student
Stage - Roestvorming sporen (middelbaar/graduaat/bachelor) Brugge, BE Student
Stage - Projectmedewerker HR (bachelor/master)
Stage - Projectmedewerker HR (bachelor/master) Brussel/Bruxelles, BE Student
Brussel/Bruxelles, BE Student
Stage - Projectmedewerker Competentiewijzer voor Opleiders (master) Brussel/Bruxelles, BE Student
Stage - Handelswetenschappen
Stage - Handelswetenschappen Brussel/Bruxelles, BE Student
Brussel/Bruxelles, BE Student
Stage - Bachelor Technieker Elektromechanica
Stage - Bachelor Technieker Elektromechanica Schaarbeek/Schaerbeek, BE Student
Schaarbeek/Schaerbeek, BE Student